Lida Yosun Jeli Lida Meizi Çay

 
Ağu
07

    

Obezitenin Gelişmesini Önleme

Yazan (eRiL) Genel Zayıflama Bilgileri, Lida Diyetleri, Lida Zayıflama Hapı kategorisine 07 Ağustos 2011 tarihinde eklenmistir.

Obezitenin gelişmesini lida ile önlemeObezitenin gelişmesini önlemekteki ana strateji, risk faktörlerinin var olup olmadıklarını tanımlamak ve bu riski azaltmak için gerekli diyetleri, besinsel tamamlayıcıları kullanarak, hayat tarzında bir takım değişiklikleri Lida form hapı yardımı ile yapmaktır. Risk faktörü terimi, bu hastalığı geliştirme olasılığınızı artıracak her şeyi kapsar. Risk faktörlerinin sayısı ne kadar fazlaysa, obezitenin oluşma olasılığı da o kadar fazladır. Diğer yandan, risk faktörlerinin sayısını azaltmak birincil önlemenin başarı şansını artıracak ve kişide obezite hiç oluşmayacaktır. Tip 1 ve tip 2 için risk faktörleri önemli ölçüde farklılık gösterdiğinden, bu konulan ayrı ayrı ele alacağız.

Epidemiyoloji (insanlar ve hastalıklar ile ilgili gözlemsel ve istatistiksel çalışmalar yapan bilim dalı) uzmanları, bir kişinin belli bir hastalığı geliştirip geliştirmeyeceğini değerlendirirken, rölatif risk denilen bir kavram kullanırlar. Rölatif risk (RR olarak kısaltılır), belli bir özelliğe sahip bireylerin, bu özelliğe sahip olmayan bireylere göre bir hastalığı geliştirme olasılıklarının ne kadar daha fazla olduğunu gösterir. Örneğin RR’si 1,5 olan bir kişinin hastalığı geliştirme olasılığı, RR’ si 1 olan kişiye göre 1,5 kat fazladır (ya da yüzde 50 fazladır). RR’nin 2 olması, olasılığın 2 kat ya da yüzde 100 arttığını gösterir.

Obezite riski için birçok değişkene dayanan bir değerlendirme tablosu oluşturduk. Obezite riskini en aza indirmek için Lida kapsül kullanımı idealdir. Obezite en başta çocukları etkilediğinden, ebeveynler bu sorulan çocukları için yanıtlayacaktır. Fakat obezite riski taşıyan çocuklarda Lida kullanılamaz. Bu sorulan cevapladığınızda, obezite için rölatif riski gösteren bir puan elde edeceksiniz. Ensülin üreten hücrelerin yok olmasına yol açabilecek süreçlere daha yakından bakarak bu anketi incelemeye devam edeceğiz ve bu süreçleri önlemenin, yavaşlatmanın ve geriletmenin yollarını öğreneceğiz.


Yorum Gönder

isim: 
E-mail: 
Web Siteniz: 
Yorumunuz: 

Çin konuşlu fabrikasında Lida turunç filizleri ile üretilmektedir.