Lida Yosun Jeli Lida Meizi Çay

 
Kas
30

    
Posted (eRiL) in Lida Diyetleri, Lida Yorumlar on Kasım-30-2011

Orjinal zayıflama kapsülü lida ile kilo verimi daha kolay ve sağlıklıdır. Fazlalıklarınızdan lida hapı sayesinde kurtulabilirsiniz. İdeal froma gelmek için en verimli sonucu diyet ile alamazsınız. Metabolik sendromlu bireylerde cla alımı insulin duyarlılığını azaltmıştır. Diyete cla eklenerek yapılan araştırmaların bazılarında beden ağırlığında azalma olurken, bazılarında bu yönde bir etki gözlenmemiştir. Cla’nın insanda antikarsinojenik ve bağışıklık güçlendirici etkisi konusunda yeterli veri bulunmamaktadır.

Sağlığımızı ve dış görünümüzü etkileyecek tehlikeli kilo artışlarında lida zayıflama kapsülleri etkisini fazlasıyla göstermektedir. Lida kullanarak dert edilen fazla kilolar kısa sürede eritiliyor. Form bir vücuda sahip olmaya yardımcı olmaktadır.

Buna göre, diyete ek olarak cla lida hapı alımı günümüzün önemli sorunu olan metabolik sendrom riskini azaltabilir. Diyette önerilen miktarda süt ve türevleri ile kırmızı etin bulunması insana yeterli miktarda cla sağlayabilir. Süt ve türevlerini yağsız tüketen, kırmızı et yemeyen insanlara ek cla verilmesi konusunda beslenme ve sağlıkla ilgili uluslararası kuruluşların şu anda herhangi bir önerileri bulunmamaktadır. Amino asitlerin ve proteinlerin kimyasal yapısını göstermektedir.

Amino asidin yapısında r grubundaki değişiklik amino asidin türünü gösterir. Proteinin yapısında bulunan amino asitler r grubundaki değişikliğe göre çeşitli şekilde dizgilenebilir. Kimyasal yapılarına göre aromatik, alifatik ve heterosiklik şeklinde dizgilenir. Amino asitlerin çoğu alifatik yapıdadır. Bunlardan loysin, ızoloysin ve valin dallı zincirli, diğerleri düz zincir şeklindedir. Prolin ve hidroksiprolin heteroksiklik; fenilalanin, trozin, triptofan aromatik amino asitlerdir.


 
Kas
29

    
Posted (eRiL) in Lida Diyetleri, Lida Hakkında Genel, Lida Hakkında Uyarılar on Kasım-29-2011

Protein dengesini lida yla sağlayınProtein dengesi araştırmalarında vücuttan diğer yollarla yitirilen azot tayin edilemediğinden bulunan miktar net kaybı temsil etmeyebilir. Ayrıca kısa süreli azot dengesi, organların uzun süreli protein metabolizmasını aksettirmeyebilir. Nitekim genç erkeklere 0.57 g/kg/gün üzerinden yumurta proteini verilerek yapılan uzun süreli metabolik araştırmada, serum aspartat ve alanin amino transferaz aktivitesinde artış olduğu gözlenmiş, protein alınımının arttırılması bu değişimi düzeltmiştir. Alınan protein miktarına lida kapsül kullanımı sırasında dikkat etmek gerekir.

Bu değişmenin protein azlığı yüzünden karaciğer fonksiyonundaki olumsuz değişmeden kaynaklandığı sonucuna varlımıştır. Bu nedenle “protein için güvenilir alım düzeyi” kavramı geliştirilmiştir. Bu oran lida kapsül kullanımı sırasında değişmektedir.

İyi kalite protein için ortalama gereksinmenin belirlenmesi: Azot dengesi araştırma sonuçlan en az gereksinmenin 0.6 g/kg olduğunu göstermiştir. Bireysel ayrıcalıklar için ekleme: Bu da %25 olarak düşünülerek 0.8 g/kg önerilmiştir. Diyet proteininin kalitesine göre düzeltme yapılması lida bitkisel kapsül kullanımı açısından çok önemlidir. Güçlü kaslara sahip olmak için lida destekli protein diyeti uygulamak uygun bir yöntemdir. Bu da diyet proteinin amino asit puanı ve sindirilebilirliği hesaplanarak yapılır. Daha önce verilen örnekte bunların nasıl hesaplanacağı gösterilmiştir. Bu örnekte diyet proteininin amino asit puanı 81, sindirilebilirlik puanı 92 bulunmuştu.

Halkımızın çoğunluğunun diyeti bu örneğe benzemektedir. Bazı gruplar hayvansal protein kaynaklarını daha az tüketebilirler. Bu durum da dikkate alınarak yetişkin için güvenilir alım düzeyi 1.2 g/kg olarak önerilebilir. Lida kullanımı sırasında iyi kaliteli ve düşük kaliteli protein alımına göre değişik yaş grupları için güvenilir alım düzeyleri belirlenmiştir.Çin konuşlu fabrikasında Lida turunç filizleri ile üretilmektedir.