Lida Yosun Jeli Lida Meizi Çay

 
Ağu
21

    
Posted (eRiL) in Lida Diyetleri, Lida yosun hapı, Sağlıklı Beslenme on Ağustos-21-2011

Lida zayıflama kapsülü ile enerji dolu olacaksınız. Forma girmenin kısa yolu lida zayıflama haplarıdır. Şişmanlıktan kurtulmak için yapmanızgereken doğru beslenmek ve lida zayıflama kapsülleridir. Majör bir cerrahi girişim planlanan veya uygulanan hastalar. Orta ve ağır malnütrisvonıı olan hastalarda perioperatif komplikasvonlar sık ve ağırdır. 500 hastavı kapsavan bir çok merkezli randomize çalışmada (hastaların çoğu  hastasıvdı) ameliyattan 7 gün önce başlatılan total parenteral besleme (tpn) desteğinin infeksivon dışındaki ameliyat komplikasvonlarmı  90 azalttığı görüldü, hafif malnütrisvonıı olanlarda veva malnütrisvonıı olmayanlarda bövle bir etki görülmedi. Cerrahiye verilen 90 kolorektal ve mide  hastasını kapsayan bir başka çalışmada da ameliyattan önce başlatılan tpn’in komplikasvonları  azalttığı, mortalitevi de düşürdüğü belirlendir. Sağlıklı bir hayat sürmek için yapmamız gereken lida kullanmaktır. Fakat lida zararları araştırarak kullanmalısınız.

En ağır ve sık malnütrisvonun gastrointestinal  olan hastalarda görüldüğü dikkate alınınca, ameliyattan bir hafta kadar önce başlatılacak besleme desteğinin de enteral değil, total parenteral besleme (tpn) seklinde olması gerektiği düşünülebilir. Ancak enteral voldan nazojejunal veva jejımostomi ile yerleştirilen tüplerle de etkili bir besleme yapılabilir ve kateter infeksivonu riskinden de uzaklaşılmış olur. Postoperatif ileuslar büyük ölçüde gastrik parezise bağlıdır bu bakımdan jejunuma konmuş bir tüple, genellikle, postoperatif erken dönemde enteral beslemeye geçilebilir.

Enteral ve total parenteral besleme destekleri için bölüm 16, besleme destekleri’ne bakılabilir. Kemoterapi ve radyasyon tedavisi uygulanacak veya uygulanmakta olan hastalar. Kemoterapi öncesi hastanın beslenme durumunun iyi olmasının kemoterapive alınacak vanıtı etkilediği, kemoterapinin komplikasvonlarmı azalttığı, sürviyi uzattığı bildirilmişse de genellikle malnütrisvon durumunda olmayan hastalarda kemoterapi öncesinde ve kemoterapi sırasında tüple veva parenteral besleme gereği olmaz. Enerjiyle beslenmesi tümör büyümesini de hızlandırır. İnsanda kesin sonuç verici bulgular yayımlanmış değildir. Birlikte uygulanan kemoterapinin besleme desteğine bağlı tümördeki dna sentezi artışını önleyeceği düşünülebilir.Çin konuşlu fabrikasında Lida turunç filizleri ile üretilmektedir.