Lida Yosun Jeli Lida Meizi Çay

 
Kas
14

    

Damar Sertliği Obezite ve LidaMerhaba sevgili Lida hapı zayıflama ilacı kullanıcıları bugün sizlerle damar sertliği ve obezite ilişkisini açıklayan bir araştırmanın verilerini paylaşacağım.

1950’lerden bu yana farklı ülkelerde obezite ve damar sertliği hakkında yapılan otopsi araştırmaları devam etmekte olup kanıtlar aynı tutarlılığı göstermektedir. Siyah, beyaz kadın ve erkeklerin otopsisinde çıkan sonuç hep aynıdır: “Obezitenin kendisi damar sertliğine yol açmaz.” Bu bildiri New Orleans’da siyah ve beyaz 1.320 erkek üzerinde yapılan otopsi araştırmasını yürüten Louisiana Üniversitesi Tıp Merkezi’nde Dr. Yogesh Patel tarafından yapılmıştır.

Muazzam obez kadın ve erkeklerde bile obezite ve damar rahatsızlıkları arasında ilişki bulunmamıştır. NIH araştırmacıları Dr. Carole Warnes ve William Roberts 1984 yılında, ölümlerinde 135-225 kilo ağırlığındaki kadın ve erkekler üzerinde yaptıkları otopsi çalışmalarıyla ilgili bir rapor yayınlamışlardır. Rapor sonuçlarında aynı yaşlardaki obez olmayan insanlara göre bu vücutlarda koroner damarlarda daha fazla damar sertliği gözlemlenmediği bildirilmiştir.

Belki de en belirgin otopsi çalışması 1960 yılında otopsi sonuçlarını toplamaya başlayan, zamanla 14 farklı ülkeden 23.000 koroner damar rahatsızlığını değerlendiren Uluslararası Damar Sertliği Projesi’dir. Analiz edilen örnek sayısı ile coğrafi ve etnik çeşitlilik bu çalışmayı kapsamlılık anlamında tek kılmaktadır. Araştırmanın sonuçları 1968 yılında 23 uzman ve bilim adamı tarafından bir makalede yayınlandığında bulguların anlamı son derece açıktı: “Obezite, vücut ağırlığı, vücut yağı ve boyun çeşitli ölçümleriyle damar sertliği arasında bir ilişki bulunamamıştır.”

50 yılı aşkın bir süredir otopsi sonuçları tutarlı şekilde obezitenin kalp rahatsızlıklarına neden olmadığını ortaya koymakta ancak bu sonuçlar göz ardı edilmektedir. Neden? Bir kez daha hakim ideoloji ile örtüşmeyen sonuçların göz ardı edilmesi mi söz konusudur? Yoksa bu çalışmalar metodolojilerinin ve tarihin eski olması nedeniyle mi?

Sonuç olarak obezite kendi başına damar sertliğine neden oluyor denilemez ancak obezitenin de bir hastalık olduğu göz önünde bulundurulursa, damar sertliğine neden olan faktörlere etkileyebileceği ortadadır. Fazla kilolardan kurtulmak söz konusu olduğunda Lida zayıflama ilacı en iyi çözümdür. Lida hapı sizin sağlıklı bir şekilde zayıflamanızı sağlar. Fazla kiloların sebep olduğu hastalıkların tedavisini ilgili uzmanlar ile görüşerek yapmalısınız.


 
Kas
13

    

Koroner Anjiyografi ve LidaKalp ve damar hastalıklarının çoğunun tespitinde koroner anjiyografi yöntemi uygulanır. Fazla kilolu oldukları için kalp ve damar hastalığı taşıyabileceğini düşünen Lida yosun hapı kullanıcılarına bu yöntemin ne olduğunu, nasıl yapıldığını anlatmanın iyi olacağını düşündüm. İşte başlıyoruz.

Koroner anjiyografi şüphesiz koroner rahatsızlıkları değerlendirmedeki en hassas ve en belirgin yöntemdir. Bu yöntem kadavralar değil, yaşayan insanlar üzerinde uygulanır. Bu güçlü teknolojide aort ve kalbe giden damarlar içine özel bir boya enjekte edilen bir kateter kullanılır. Kalbin ve ilgili kan damarlarının röntgeni çekilerek kardiyologların herhangi bir damar sertliğinin yerini ve boyunu değerlendirmesi sağlanır.

Anjiyografik çalışmalar iki türe ayrılır. İlk türde özel bir popülasyonun kesiti tek bir seferde değerlendirilir. Vücut yağı ve vücut ağırlığı ölçümleri obezite derecesini değerlendirirken, anjiyogram ölçümleri damar sertliğinin uzunluğunu ölçer ve obezite ile kalp rahatsızlıkları arasında bağlantı olup olmadığını istatistiksel olarak inceler. Davranışsal ve biyokimyasal diğer risk faktörleri de damar sertliği ile olası bağlantıları için incelenip değerlendirilmektedir, ikinci tür çalışmada anjiyogramlar bir kez değil birkaç ay ya da yıl aralığında iki ya da daha fazla kez tekrarlanır ve aynı zamanda farklı ölçüm ve analizler de yapılır. Hastalıkta herhangi bir ilerleme söz konusu ise bunun izlenmesi ve olası bağlantıların bu ilerlemeye katkısı değerlendirilebilir.

Her iki tür çalışma da aynı sonuçları temin eder. Anjiyografik analizler sigara kullanımı, yüksek tansiyon, kandaki yağ oranında artış, şeker gibi diğer risk faktörlerinin damar sertliği ile ilişkisi olduğunu göstermektedir. Ancak 1976 ile 2000 yılları arasında yapılan anjiyografilerin yarısından fazlası obezite ile damar sertliği ya da hastalığın ilerlemesi arasında basında duyduğumuz kadar büyük bir bağlantı bulunmadığını göstermektedir. Obezite Lida yosun kapsülü kullanılmadığı zamanlarda vücutta bir takım rahatsızlıkların tetikleyicisi olabilmektedir. Lida kullanımı aşırı kilolu insanların zayıflamasını ve zayıf kalmasını sağlayarak onları fazla kiloların neden olabileceği hastalık riskinden de korur.Çin konuşlu fabrikasında Lida turunç filizleri ile üretilmektedir.