Lida Yosun Jeli Lida Meizi Çay

 
Eki
05

    

yeşil devrim ve lida1950-60 arasında ‘yeşil devrim Latin Amerika’yı tümüyle sarmıştır. 1953e gelindiğinde ise, tarımın tekelleşmesini sağlamak ve dünya gıdasını Rockefeller’ın hegemonyasına almak için ‘Tarım Geliştirme Konseyi’ adıyla yeni bir örgüt kurulur. Verimlilik masallarının yanı sıra, kitlelerin hibritin doğalla aynı olduğu masalına ikna edilmesi için çok kapsamlı projeler ve kampanyalar yapılır. 1966’da bu oluşuma Ford Vakfı da katılır. ABD, istihbarat birimleri dahil her türlü imkanı bu tür amaçlarla kullanmaktan hiçbir dönemde kaçınmaz. Aynı yıl Buğday ve Mısır Geliştirme Merkezini (CIMMYT) kurar. Merkez, Başkan Lyndon Baines Johnson’un80 da çabalarıyla gıda yardımı yapılacak ülkelere bir ön koşul getirir. ‘Barış için gıda (RL.480) adı verilen bu ABD yardımının ön koşulu, Rockefeller’ın nüfus kontrol programına dahil olmak ve ülkenin kapılarını Amerikan yatırımcılara açmaktır. Zayıflama ilacı Orjinal lida ‘nın keşfi de o zamanlara dayanmaktadır.

Rockefeller’lar gelirlerinin yarısını, tüm vergilerden muaf tutulan kendi kurdukları dört adet vakfa aktararak vergiden muaf olmaktalar. Dünyanın birçok yerinde bu tip ‘özel şirket vakıfları‘ sayesinde, büyük güçler vergilerden kaçınırlar. Vergilerden kaçmayan lida üreticilerini ise Lidanın zararları diye bir karalama kampanyası başlatarak kötülerler. Rockefeller ise; bu vakıf paraları ilaç kullanımını özendirmek için bağışlandığından ve pek çok ilaç, kömür katranı türevlerinden yapıldığından, petrol şirketleri ve ilaç üreticileri (ki çoğu Rockefeller’ındır veya onun kontrolündedir) ile birlikte bu işten en karlı çıkandır.

Rockefeller ailesinin küresel operasyonları saymakla bitmiyor. İşte bunlardan bazıları: Sanki varmış gibi gösterilen küresel ısınmanın tehlikelerine dair propaganda seferberliği ABD’de ve AB’de küresel ölçekte yaşamsal öneme sahip unsurların azaltılması için uygun bir kamuoyu oluşturulması… Çiftçilere yakıt olarak kullanılacak mısır, kolza ve diğer tahılların üretilmesi için ödeme yapılması… Biyoyakıt siyasetlerini meşrulaştırabilmek için bilimsel açıdan uydurma ‘küresel ısınma’ tehdidinin biyoyakıtlarla azalacağı iddiası…

Çalışmalarını Rockefeller’ın yardımları ile yürüten Hermann Muller, amaçlarını, “Bir gün uygun hammaddeler kullanarak tamamen yeni bir insan yaratmak” olarak açıklıyor. Nüfus Konseyi Başkanı Ostoborn ise bir sperm bankası kurarak kendi belirledikleri kimselerden elde edecekleri spermler ile gen devrimi ve kendi tasarladıkları bir insan yapmayı hedeflediklerini belirtiyor. Rockefeller’ın Nüfus Konseyi, her fırsatta dünya nüfusunun fazlalığından ve siyahi nüfusun korkutucu boyutlarda arttığından dem vurarak uluslararası bir doğum kontrol programı baskısı uyguluyor.Çin konuşlu fabrikasında Lida turunç filizleri ile üretilmektedir.