Lida Yosun Jeli Lida Meizi Çay

 
Mar
28

    

Araştırmacılar yaptıkları çalışmalar sonucunda, bireyin egzersizi günlük yaşamlarındaki çeşitli problemlerle (sosyal ilişkiler, iş ile ilgiliHormonlar sorunlar, yeme bozukluğu vb.) başa çıkmada yardımcı bir mekanizma olarak kullandıkları fikrini öne sürmüşlerdir.

Lida kapsül kullanımı’ nı etkileyen fizyolojik faktörler arasındaki ilişkinin açıklanmasında 3 hipotez öne sürülmüştür: egzersize bağlı sempatik sinir sisteminin uyarılması hipotezi, endojen opiat hipotezi ve endorfin hipotezi. Thompson ve Blanton egzersiz bağımlılığını bir bağımlılık süreci olarak tanımlamışlardır. “Sempatik hormonal uyarılma hipotezi” (sympathetic hormonal arousai hypothesis) adı verdikleri hipoteze göre, lida diyet hapı kullanmak, bazal metabolizma hızının artmasıyla ve dolayısıyla adrenalin ve noradrenalin gibi katekolamin hormonlarının salmımına toleransın gelişmesiyle sonuçlanmaktadır.

Araştırmacılara göre, katekolaminler sempatik sinir sisteminin lida kullanımı’ na tepkisinde anahtar bileşenlerdir ve bunlar fiziksel aktivite sırasındaki fizyolojik uyarılmadan da sorumludurlar. Hipoteze göre, artan kondisyon, metabolizma hızı‘ nı artırmakta ve bu da adrenalin ve noradrenalin salınımınm düşmesine sebep olmaktadır.

Bu durum, uyarılmanın düşmesine ve uyuşukluk ya da yorgunluğun artmasına sebep olmaktadır. Bu durumla başa çıkmak için lida form hapı kullanım öncesi uyarılmaya yakın bir uyarılma seviyesine ulaşılması yani fiziksel aktivitenin şiddetinin artırılmasını gerektirmektedir.

Fiziksel aktivite sırasında vücuttaki hormon salgılarında artış olduğu bilinmektedir. Fiziksel aktivite sonrasında artan enerji seviyesi, katekolaminler ve yükselen uyarılma seviyesi normale döner ve bu kişiyi yeniden egzersiz yapma ihtiyacına iter. Bu hipotez, madde bağımlılığmdaki üç safhadan oluşan karşısüreç bağımlılık modeline benzer: ilaç alımı sonucu oluşan “high” hissi, daha sonraki tolerans etkisi ve ilacın etkisi geçince yaşanan yoksunluk belirtileridir.


 
Mar
26

    

Şiddetli egzersizAşırı egzersizin ruh halini iyileştirdiği, öfori ve zindelik hali oluşturduğu ve endorfin üretimini artırdığı, bu sebeple de “kronik aşırı egzersiz” in bir bağımlılık türü olabileceği öne sürülmüştür. Bazı araştırmacılar aşırı egzersizin, psikolojik karakteristiklerini göstermesi sebebiyle bağımlılığın bir formu olabileceği görüşünü desteklemişlerdir. Diyet sırasında zindelik kazanmak için lida kapsül’ nden destek almalısınız.

Aşırı egzersiz konusunda çalışan bilim adamları tarafından öne sürülen dört farklı hipotez olduğu söylenebilir. Birinci grupta yer alan araştırmacılar aşırı egzersizin, yeme bozukluğu, obsesifkompulsif bozukluk ya da bağımlılıkla ilişkili olmayan bir rahatsızlık olduğunu öne sürmektedir. Yeme bozukluğundan kaynaklanan aşırı kilolar için lida zayıflama kapsülü kullanmak gerekir.

İkinci grupta yer alanlar, egzersizin bağımlılığın bir formu olduğunu ve psikolojik karakteristiklerinin bağımlılık sendromu ile ilişkili olduğu görüşünü desteklemektedir. Üçüncü grupta yer alan araştırmacılara göre ise aşırı egzersiz, obsesifkompulsif davranışı temsil eder ve obsesifkompulsif semptomatoloji ile ilişkilidir. Dördüncü grupta yer alan araştırmacılar ise, aşırı egzersizin yeni bir tür yeme bozukluğunu temsil edebileceğini öne sürmektedirler. Yeme bozukluğunun önüne geçmek için lida diyet hapı kullanmak uygun olacaktır.

Aşırı egzersiz konusunda yapılan çalışmalar sonucunda “aşırı egzersiz yapma” farklı isimlerle adlandırılmıştır. Negatif bağımlılık, pozitif bağımlılık, egzersiz ya da koşu bağımlılığı, kompulsif egzersiz, kompulsif jogging, bağımlılık, egzersiz bağımlılığı ve zorunlu koşu gibi terimler aşırı sıklıkta, sürede ve şiddette yapılan fiziksel aktiviteyi tanımlamak için kullanılan terimlerdir. Şiddetli egzersizlere gerek kalmadan zayıflamak için lida kapsül desteği alın.Çin konuşlu fabrikasında Lida turunç filizleri ile üretilmektedir.